Nieuwsbrief 2015

1.Van de molenaars
Het molenaarsteam bestond dit jaar uit Jan Looijenga, Reijnoud Koelemeij, Rudolphus Wagenaar, Erik Duiker en Geurt van de Weg. Niels van der Linden was ook dit jaar in opleiding bij leermeester Jan Looijenga. Van april tot december was ook Anton Slotboom in opleiding.
De molenaars vormen tevens het bestuur van Stichting Molen Welgelegen, aangevuld met Siebe Homminga als secretaris. In maart hadden we ons jaarlijkse etentje van bestuursleden met hun echtgenoten.

De jubilea
Dit jaar is 20 jaar geleden dat Jan, en 10 jaar geleden dat Reijnoud slaagde voor zijn molenaarexamen. Eric slaagde op 14 februari 2015 en werd onze nieuwste collega. Jan en Reijnoud zijn ook molenaar op de poldermolen van Mildam, Erik ook op spinnekop De greate Klaver bij Bolsward.
Op 24 oktober overleed buurman/schoenmaker en trouwe molenoppas Rinke de Vos, 90 jaar oud. Sinds de jaren ’80 hield hij vanuit zijn werkplaats of kamerstoel de molen in de gaten. Hij had een molensleutel, belde als de zeilen loszaten of het licht was blijven branden en … was altijd de man die ons zaterdags met vrolijke lach informeerde over het wel en wee van de buurt.
Ook dit jaar registreerden we het aantal asomwentelingen. Het waren er 36045, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Op 15 zaterdagen draaiden de wieken niet, op 6 zaterdagen werd er gemalen, 30 dagen draaide de molen “voor de prins”, dat wil zeggen draaiden alleen de wieken en niet de stenen. In de zomermaanden staat het maalwerk sowieso stil omdat er dan minder verkoop is van tarwemeel en de gemiddeld hogere temperatuur een extra risico vormt voor ongedierteontwikkeling in het meel.
Met elkaar waren de molenaars 750 uren op de molen, er werd 650 kg tarwe en rogge gemalen. In de winkel werd 5500 kilo meel omgezet waarbij spelt ook dit jaar de winnaar was.

2.  Van de molen
In de onderhoudsplanning stond de jaarlijkse schilderbeurt en het vervangen van een aantal stellingonderdelen.
Begin april ontstond er tijdens de storm een gat in het rietdek van de kap. Dat is tijdelijk dichtgemaakt en later, met gebruikmaken van de hoogwerker van de schilder, opnieuw gestopt door de rietdekker.
Na de zomervakantie is het schilderwerk aan de molen uitgevoerd.
In december heeft molenmaker Hiemstra de stelling onderhanden genomen. Er werden twee nieuwe stellingdelen (planken) aangebracht en een aantal dragende stellingliggers vervangen.
De molenstenen zijn weer helemaal gecontroleerd, schoongemaakt en alle aansluitingen opnieuw gedicht. De pletter, die we gebruiken om de tarwe voor het malen te pletten, is uit elkaar gehaald en opnieuw gemonteerd op een manier waardoor het schoonmaken sneller en efficiënter kan gebeuren.
Op de wieken zijn de schokbrekers van de remkleppen vervangen. Die zorgen ervoor dat de remkleppen geleidelijk opengaan bij meer snelheid van het gevlucht en ook weer langzaam sluiten bij afname van het aantal omwentelingen. Dit om met een zo regelmatig mogelijke snelheid van het wiekenkruis te draaien, waarmee de molenaar ook een mooi homogeen meel kan malen.
Er is een nieuwe kabel aan de kruilier bevestigd, waarmee de molen op de wind gedraaid wordt. De weegschalen zijn schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Verder is er klein onderhoud gedaan en schoongemaakt.

3.Van de educatie
Op 13, 16 en 18 maart kwamen groep 7 en 8 van CBS De Ekers op de molen alsook groep 2 en 3 van CBS De Roerganger. Gezellige drukte van witbestoven leerlingen. In september kwam een groep Duitse gymnasiasten die op uitwisseling in Heerenveen waren voor een rondleiding en was er een bezoek georganiseerd door Revalidatie Friesland.

4. Van de leuke dagen.
Ook dit jaar hadden we onze vaste Molendagen. Op de tweede zaterdag in mei de Nationale Molendag en op de tweede zaterdag in september de Friese Molendag.
Op Nationale Molendag, 9 mei, konden de kraampjes door de regen niet naar buiten, bezoek kwam laat op gang. Wel konden we voor het publiek 200 kg tarwe malen. Zo lieten we hen (weer) kennismaken met de oorspronkelijke taak van de molen. Met hulp van drie vrijwilligsters werden er 300 pankoeken gebakken en verkocht en werd er mooie omzet behaald in de winkel.

Ook op Friese Molendag, 12 september, waren de vrijwilligsters er weer en ook nu kon er 120 kg worden gemalen en was de belangstelling voor de pankoeken groot.
Extra was dit jaar de gezellige Florabuurt Kunst Kuier op zondag 7 juni. Ook de molen was die dag open en we konden malen. Op 25 punten in de wijk waren verzamelingen, kunst, foto´s en schilderijen te bekijken. Bij de molen waren weer pankoeken en muziek. Mede door het mooie weer werd het een gezellige dag.

En … waaronder rangschik je dan een bezoek van Piet Paulusma? Al eerder stond hij op het punt om op de molen ‘yn it waar te sjen’ maar nu belde hij zelf. Een rondje over de stelling, een praatje, dan zijn uitzending en weer een praatje en zo was de molen weer even in het nieuws.
Voorafgaand aan Sinterklaas bakte Rudolphus zijn traditionele speculaas en op 19 december waren er natuurlijk (m)oliebollen en beignets.

Met groet

De molenaars.