Privacy verklaring

Privacy verklaring van molen Welgelegen

Algemeen
Stichting Molen Welgelegen vindt uw privacy belangrijk. In verband met de invoering van Europese wetgeving over gegevensbescherming (de AVG) informeren wij u over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarvoor wij deze gebruiken.
Allereerst zijn wij blij te kunnen melden dat wij niets zullen veranderen aan de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Wij verwerken uw gegevens enkel ten behoeve van onze administratie en delen deze niet met derden.
Met de komst van de AVG hebben wij echter wel moeten nadenken over de vraag welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor.

Welke gegevens kan het betreffen en wat doen we er mee?
Gegevens van donateurs
De persoonsgegevens die wij van onze donateurs bewaren zijn de naam, de adresgegevens en het IBAN-nummer. Deze gegevens zijn nodig om onze donateurs jaarlijks te informeren door middel van een donateursbrief en om de financiële afwikkeling van het donateurschap te kunnen volgen. De penningmeester bewaart deze gegevens op een beveiligde server. Zoals vermeld worden deze gegevens niet gedeeld met derden. Indien een donateur niet langer donateur wil zijn, dan worden de gegevens van de betreffende donateur uit ons adressenbestand verwijderd.

Communicatie
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, kunnen wij deze bewaren. Dit maakt het mogelijk om uw bericht te verwerken of om u van informatie te voorzien. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en bewaard zolang dat voor de beantwoording en / of afhandeling van de mail noodzakelijk is.

Bezoekers van de website
Op onze website https://welgelegen-heerenveen.nl worden geen bezoekgegevens bijgehouden en er worden geen cookies geplaatst.

Recht op inzage, wijziging en klachten
U kunt bij ons informeren naar de mogelijkheid om uw gegevens bij ons in te zien en uiteraard ook om uw gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.
Via het contactformulier kunt u contact met ons leggen.