Nieuwsbrief 2014

Molenaarsverslag over 2014
Ja, alweer 165 jaren staat onze molen in Heerenveen, op de oude foto’s nog met veel ruimte om zich heen. De huizenbouw in Tjepkema- en Hepkemastraat moest nog beginnen. Sinds 1974 zijn er, nu dus al ook al weer veertig jaar, vrijwillige molenaars op de molen en draait hij weer wekelijks, en sinds 1990 wordt er gemalen en is er een winkeltje met een leuk lopende omzet. Trouwe thuisbakkers halen hier hun meel. We hopen zo nog jaren door te kunnen gaan.

Van de molenaars
De vaste groep molenaars bestond ook dit jaar uit Jan Looijenga, Reijnoud Koelemeij, Rudolphus Wagenaar en Geurt van de Weg. Er waren verschillende aspirant-molenaars in opleiding bij leermeester Jan Looijenga. Eric Duiker en Niels van de Linde waren er al, anderen kwamen op stage of zijn (tijdelijk) naar andere molens uitgeweken.
Het aantal wiekomwentelingen valt dit jaar tegen, weer komen we lager uit, een dalende lijn sinds 2011. Minder wind? Andere dingen aan het hoofd, aan de hand? Meer schoonmaak ..? Dit jaar telden we 35.362, vorig jaar 44.007 wiekomwentelingen.
Op 7 zaterdagen werd er gemalen, op 33 zaterdagen draaiden we onbelast en 11 keer was er onvoldoende wind. In totaal draaide molen 150 uren. Samen waren we 800 uren op de molen. We maalden 800 kg tarwe en rogge. In de winkel werd ongeveer 7000 kg omgezet. Het accent is verschoven van tarwe (1700 kg) naar spelt (2500 kg). Aan het begin van het jaar maalden we voor bakker Lenes speciale tarwe, gezaaid in 2013 voor de Flaeijelfeesten. Ook in september deden we dit met nieuwe oogst. De afzet was dit keer beperkt.

Van het onderhoud
In de zomermaanden werd uitgebreid schoongemaakt. Door de warme winter en zomer was er meer ongedierte waarneembaar en dat wilden we niet in het meel en in de molen hebben. Uit voorzichtigheid maalden we daarom weinig of niet in de zomer. Daarom dus ook minder omwentelingen.
Begin van het jaar zijn de twee berkenbomen naast de molen omgezaagd. Ze begonnen boven de stelling uit te groeien en zouden binnenkort, op vijf meter afstand van de wieken, een echte windbelemmering gaan vormen.
In mei heeft molenschilder Spijksma de molen weer onder handen genomen. In juli en november waren de molenmakers van Hiemstra op de molen, eerst om een aantal stellingliggers te vervangen en later om de hanger/ezel van de vangbalk (= de rem) te vernieuwen.
Zeilmaker Sipke Koning verving de onderhoektouwen van de molenzeilen, in eigen beheer is de kruilier hersteld.
Dit jaar gaat een nieuwe zes-jarige periode van subsidiabel Periodiek Onderhoud van start.

Van de educatie
Drie scholen bezochten de molen dit jaar. Uit de Knipe kwam De Pream met groepen 4,5 en 6. Albertine Agnes uit Oranjewoud met 23 leerlingen en CBS De Burcht met 36 leerlingen. Omdat de groepen eigenlijk niet groter moeten zijn dan 12 betekende dit 7 keer een toer door de molen.
In april kwam een groep van 20 Italiaanse studenten en een groep van 12 Amerikaanse studenten, beiden op uitwisselingsprogramma in Heerenveen.
Ook logeer- en dagopvanghuis Engel-Bengel uit Rottum kwam in drie keer met hun kinderen op bezoek. Voor elk was het weer een blije en leerzame ervaring.

Van de extra’s
Op 30 augustus was er een boekpresentatie in de molen. Uitgeverij Perio uit Leeuwarden had een boekje gemaakt over de Heerenveense schilder Sies Bleeker. Sies groeide op in de Tjepkemastraat in de oorlog, en woonde in het huis van schoenmaker Rinke de Vos, onze molenoppas. Sies overleed in mei. Hij maakte een reeks tekeningen die hij ‘molentekeningen’ noemde en stelde het op prijs als de presentatie in ‘zijn’ molen zou kunnen zijn. Aldus geschiedde, met toespraken, samenzijn en ronddwalen door de molen waar zijn tekeningen waren opgehangen.
En zowaar … er zijn trouwfoto’s gemaakt in de molen voor een Australisch-Nederlands paar.
En er is een nieuwe website voor de molen. De bediening van de oude was niet meer van deze tijd, dat gaat nu makkelijker en het resultaat oogt meer eigentijds.

Van de feestelijke Molendagen

Op zaterdag 10 mei vierden we de Nationale Molendag en op 13 september de Friese Molendag. Beide dagen zijn een feestje: van 9.00 – 16.00 uur is de molen open, en dank zij de enthousiaste inzet van extra vrijwilligers worden er pankoeken gebakken en onze producten in zakken gedaan en in de winkel verkocht. Beide dagen werden er door drie baksters zo’n 250 pankoeken gebakken. Wat een succes!
In september was het extra feestelijk in verband met het 165 jarig bestaan. Het was mooi weer, er werden in een houtoven pizza’s gebakken en er waren extra activiteiten voor kinderen.

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks zijn open.